درباره با ما

هم اکنون برآنیم تا علاوه بر ارائه راهکارهای نوین دنیای پیامکی، متناسب با هر سلیقه و هرقشر از جامعه، ضمن بهبود فرهنگ استفاده از این فناوری موثر ارتباطی، از اتلاف زمان بکاهیم و در کاهش هزینه های مالی استفاده کنندگان نیز سهمی موثر داشته باشیم. امید است در راهی که پا نهاده ایم با یاری پروردگارمان موفق بوده و در خدمتگزاری به مردمان این دیار پارسی زبان سربلند باشیم.
خدمات مورد نظر مجموعه شامل:
- سامانه پیامک کاربری
- پنل نمایندگی
- ارسال به تلگرام
- ارسال از دکل ایرانسل
- خروج از بلک لیست
-ارسال به شماره های فعال با تقسیمات کشوری